Ekipe z IDjem 133 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 139 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 132 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 135 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 132 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 135 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 130 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 150 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 139 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 132 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 135 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 136 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 150 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 129 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 134 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 137 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 130 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 133 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 132 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 136 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 135 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 133 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 130 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 139 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 140 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 134 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 129 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 131 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 150 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 141 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 137 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 138 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 159 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 157 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 75 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 155 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 160 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 156 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 73 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 74 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 76 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 158 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 74 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 149 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 158 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 73 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 156 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 76 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 125 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 159 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 157 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 75 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 75 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 125 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 155 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 157 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 159 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 74 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 160 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 76 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 73 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 156 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 149 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 158 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 125 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 155 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 75 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 158 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 157 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 125 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 155 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 74 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 159 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 156 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 149 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 76 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 160 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 73 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 72 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 69 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 69 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 66 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 67 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 72 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 148 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 68 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 71 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 69 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 237 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 236 ne najdem v bazi podatkov.Ekipe z IDjem 237 ne najdem v bazi podatkov.
URL Datum Liga Ekipe Tekmovalci
https://youtu.be/zibsteTKfEk08.10.20, Zrilič Željko, Krhin Milena, Čefarin Marija, Jerman Sebastjan, Baša Mitja, Rukše Branko, Starešinič Sonja, Rajh Aleš
https://youtu.be/HxDXMo600m407.10.20, Bučar Stanko, Klobučar Ljubica, Ovniček Majda, Škufca Boris, Šprajcer Martin, Zupančič Jože, Bukovec Snežna, Novak Edo
https://youtu.be/L0G552uKcQE07.10.20, , Trontelj Slavko, , Krese Fanika, , Draganjac Drago, Erhovnic Ivanka, Kos Franci
https://youtu.be/ZmOo5Vj_lfs14.10.20, Brunner Bogdan, Mohar Anica, Pilič Miloš, Fink Tone, Avguštin Branko, Brodarič Mihael, Pureber Dušan,
https://youtu.be/gAwNE6-WkHY30.09.20, , , , , Vereš Dejan, , Rukše Branko, , Jerman Sebastjan, , Krhin Milena, Erhovnic Ivanka, , Jerman Fani, Trontelj Slavko, Šterk Pepca, Draganjac Drago, Zupančič Danica, Kos Franci, Jalovec Anton, Stegne Miroslava, Zupančič Jože, Fink Tone, Novak Edo, Škufca Boris, Mohar Anica, Klobučar Ljubica, Brodarič Mihael
https://youtu.be/kTaAvAvwX3I22.09.20, Žibret Zoran, , Brdnik Andrej, , Smrekar Beno, , Dular Robert,
https://youtu.be/mJ1lHvsBVtM01.10.20, Šimc Aleš, Zrilič Željko, Avguštin Branko, Čefarin Marija, Brunner Bogdan, Jenič Branko, Pilič Miloš, Starešinič Sonja
https://youtu.be/0jSn5C9Akq016.09.20, , , , , Erhovnic Ivanka, Jerman Fani, , Šterk Pepca, , Zupančič Danica, Lipovec Marjan, Jalovec Anton, Krese Fanika, Šterk Franci, Trontelj Slavko, Zrilič Željko, Kos Franci, Jenič Branko, Draganjac Drago, Starešinič Sonja
https://youtu.be/yQ4bFr4mVpE09.09.20, , , , , , , Šimc Aleš, Krhin Milena, Avguštin Branko, Jerman Sebastjan, Brunner Bogdan, Vereš Dejan, Pilič Miloš, Rukše Branko, Kobe Zlatko, Dular Milka, Virant Sebastjan, Brdnik Andrej, , Bartolj Stane, Ovniček Ivan, Žibret Zoran, Zupančič Jože, Horvat Martina, Novak Edo, Gerdenc Jože, Klobučar Ljubica, Kos Franci, Škufca Boris, Barbo Slavka, Mohar Anica, Ovniček Majda, Fink Tone, Šprajcer Martin, Brodarič Mihael, Zupančič Aleksander, Stegne Miroslava, Bukovec Snežna, Džankovič Fako, Zupančič Drago, , Kebelj Alojz, , Jančič Miloš, , Jankovič Magda
https://youtu.be/dpnrw6pygbs14.10.20, , , Zupančič Jože, Bobič Dragica, Novak Edo, Bukovec Snežna, Pavc Ivan, Zupančič Aleksander, Klobučar Ljubica, Škof Gregor, Škufca Boris, Petkovič Jaka, Turk Sebastijan, Jerman Boris, Avguštin Branko, Krese Zdravko, Pilič Miloš,
https://youtu.be/WT47Eyr8Pmk11.10.20, Barborič Iztok, Jakofčič Marica, Kotnjek Branko, Lukan Marinka, Lipovec Marjan, Jevšek Ivan, , Bizjak Zdravko
https://youtu.be/-9QNx0-NhoM11.10.20, Jerman Damjana, Oven Zdenka, Volf Vili, Prosen Zvonka, Rajer Ljubo, Goleš Niko, Čelesnik Stane, Bihar Josip
https://youtu.be/gNmNTgcnzFY09.10.20, Pureber Dušan, Avsec Irena, Šimc Aleš, Klobučar Jože, Gorenc Renata, Džankovič Fako, Hribšek Slavica, Jerman TiNE
https://youtu.be/0GgMQRzv0Rs04.10.20, , , , , , , , , Oven Zdenka, , Goleš Niko, Mohar Anica, Prosen Zvonka, Nikolič Kati, Korelc Renata, Stegne Miroslava, Bihar Josip, Radešček Anton, Šenica Slavica, Jerman Damjana, Avsec Irena, Čelesnik Stane, Klobučar Jože, Rajer Ljubo, Jakofčič Marica, Pureber Dušan, Novak Branko, Šimc Aleš, Jevšek Ivan, Džankovič Fako, Lukan Marinka, Jerman TiNE, Ostojič Jelka, Korevc Janez, Šprajcer Martin, Zupančič Jože, Šeničar Marija, Novak Edo, , Pavc Ivan, Bukovec Snežna, Škufca Boris, Škof Gregor, Avguštin Branko, Zupančič Aleksander, Pilič Miloš, Bobič Dragica, Turk Sebastijan
https://youtu.be/CNaflVaQmwk30.09.20, , , Pilič Miloš, Ovniček Vida, Avguštin Branko, Zupančič Branko, Škufca Boris, Rudman Jože, Turk Sebastijan, Ostojič Jelka, Petkovič Jaka, Škof Gregor, Jerman Boris, Bobič Dragica, Krese Zdravko, Bukovec Snežna, Vesel Igor, Zupančič Aleksander
https://youtu.be/DyMysLl-nyo22.09.20, , , , , , , Klobučar Ljubica, Goleš Niko, Korevc Janez, Prosen Zvonka, Zupančič Jože, Korelc Renata, Novak Edo, Oven Zdenka, Šimc Aleš, Dragan Joži, Pureber Dušan, Staniša Joži, Vencelj Alojz, Janežič Anica, Džankovič Fako, Pavlin Stanko, Jerman TiNE, Rajer Ljubo, Jevšek Ivan, Volf Vili, Vidmar Jože, Radešček Anton, Bizjak Zdravko, Peterlin Aleš, Jakofčič Marica, Mohar Anica, Hribšek Slavica, Fink Tone, Klobučar Jože, Nikolič Kati, Bučar Stanko, Stegne Miroslava, Avsec Irena
https://youtu.be/Ri3ppP7Dvuc14.09.20, Šeničar Marija, Petkovič Jaka, Zupančič Branko, Čefarin Marija, Rudman Jože, Krese Zdravko, Ostojič Jelka, Vesel Igor
https://youtu.be/0g8hwQ3g-l824.09.20, Avguštin Branko, Hribšek Slavica, Pilič Miloš, Gorenc Renata
https://youtu.be/cQNs2yUs8so13.09.20, , , , , , , , , Škof Gregor, Šeničar Marija, Bobič Dragica, Ovniček Vida, Bukovec Snežna, Rudman Jože, Zupančič Aleksander, Ostojič Jelka, Petkovič Jaka, Korelc Renata, Jerman Boris, Oven Zdenka, Čefarin Marija, Bihar Josip, Krese Zdravko, Prosen Zvonka, Klobučar Ljubica, Jakofčič Marica, Zupančič Jože, Lukan Marinka, Novak Edo, Vidmar Jože, Pavc Ivan, Jevšek Ivan, Brodarič Mihael, Džankovič Fako, Mohar Anica, Jerman TiNE, , Pureber Dušan, Nikolič Kati, Šimc Aleš, Rajer Ljubo, Lipovec Marjan, Volf Vili, , Barborič Iztok, Radešček Anton, Kotnjek Branko, Čelesnik Stane
https://youtu.be/6Z-66JssT8o10.10.20, Pureber Dušan, Petkovič Jaka, Ovniček Majda, Janežič Anica, Džankovič Fako, Rajer Ljubo, Zrilič Željko, Pavlin Stanko, Vencelj Alojz, Čelesnik Stane, Čefarin Marija, Lukan Marinka
https://youtu.be/pBxRAhxpMik03.10.20, , , Dragan Joži, Radešček Anton, Rajer Ljubo, Jevšek Ivan, Radešček Tomaž, Kebelj Alojz, Krese Zdravko, Peterlin Aleš, Petkovič Jaka, Janežič Anica, Bihar Josip, Čelesnik Stane, Jerman TiNE, Jalovec Anton, Ovniček Majda, Novak Branko, Pureber Dušan, Jerman Boris, Klobučar Jože, Lipovec Marjan, Čefarin Marija, , Džankovič Fako, Kotnjek Branko, Zrilič Željko
https://youtu.be/4ItSj0HyeiQ07.10.20, Fink Tone, Turk Sebastijan, Mohar Anica, Šimc Aleš, Brodarič Mihael, Staniša Joži, Stegne Miroslava, Barborič Iztok, , Brunner Bogdan, , Pilič Miloš
https://youtu.be/q0kv-anhnL819.09.20, Škof Gregor, Petkovič Jaka, Avsec Irena, Rajer Ljubo, , Pavlin Stanko, Bukovec Snežna, Janežič Anica, Zupančič Aleksander, Oven Zdenka, Bobič Dragica, Čelesnik Stane
https://youtu.be/DHddmA98Hy003.10.20, Libik, Škufca Boris, , Korelc Renata, , Ostojič Jelka, , Avsec Irena, , Zupančič Jože, , Rudman Jože
https://youtu.be/yF7f_zjcLCU19.09.20, Libik, Ovniček Vida, , Korevc Janez, Petkovič Jaka, , Škufca Boris, , Korelc Renata, , Ostojič Jelka, , Rudman Jože
https://youtu.be/m9RmXKEq5PE12.09.20, Libik, Ovniček Vida, , Korevc Janez, , Škufca Boris, , Avsec Irena, , Zupančič Jože, , Ostojič Jelka